Finns i Sjön spelregler

Spela nu:
Kortspelet Finns i Sjön - Online Finns i Sjön - Finns i Sjön spel.

Beskrivning
Finns i sjön, (På engelska: Go fish) är ett väldigt enkelt kortspel. Det spelas vanligtvis av två till fem spelare. Här på 123kortspill.no spelar du detta kortspel för två, då du spelar emot datorn.
Finns i sjön spelas med en standard kortlek. Varje spelare tilldelas sju kort var. De resterande korten i kortleken läggs mellan spelarna i en hög.

Speleregler
När det är din tur, så ska du fråga en annan motspelare efter kort i ett värde. Till exempel "Har du några femmor?". Du kan bara be om kort som du själv redan har på handen. Den andra motspelaren skall då ge dig alla kort av detta värde om han eller hon har några på handen, och då kan du fortsätta spelet genom att fråga efter fler kort av andra värden som du vill ha. Om motspelare inte har några kort av det efterfrågade värdet, säger motspelaren tillbaka, "Finns i sjön", och spelaren får dra ett kort från kortleken. Om kortet som dras från kortleken har det efterfrågade värdet kan spelaren fortsätta sin tur och fråga efter nästa kort. Om inte, så är det nästa spelares tur.

När en spelare har alla fyra färger av ett värde så är det ett stick, och de fyra korten kan läggas på bordet. När en spelare får slut på kort, eller om kortleken är slut, så är spelet avslutat. Spelaren som har flest stick vinner spelet.

Strategi
När en spelare drar ett kort av ett värde som spelaren inte hade innan, bör spelaren be om det in sin nästa tur. Annars bör spelaren blanda om korten som redan finns på handen. Det är också smart att försöka komma ihåg vilka kort som motspelarna har när de frågar efter de.

Ha det kul med kortspelet.
Spela Finns i Sjön spel här!.

Lägga patiens direkt i mobilen och på surfplatta: Klicka här!