Calculation patiens spelregler

Calculation patiens spelregler

Spela nu:
Lägga Calculation patiens - Calculation solitaire - Online Calculation kortspel.

Beskrivning
Målet med Calculation patiens, även kallad Räknepatiens, är att arrangera kortlekens alla kort i fyra basrutor med tretton kort i varje hög. Färgen på korten i dessa högar spelar ingen roll, bara kortet som läggs har det rätta värdet räknat utifrån kortet som ligger från förr, så kan det läggas i en de fyra högarna. Även om datorn räknar ut den riktiga sekvensen av kort, så är det fortfarande en väldigt krävande patiens.

Instruktioner
I Calculation, Räknepatiens, finns det tre områden på skärmen:

Calculation patiens

  • Kortleken är spridd ut på vänstra sidan av patiensen. Bara det översta kortet i kortleken ligger med framsidan upp och är tillgänglig.

  • Fyra basrutor ligger i den mittersta kolonnen i patiensen. Den översta basrutan godtar kort som avviker med ett från det förra kortet, den nästa godtar bara kort som avviker med två från det förra kortet, de som följer godtar kort som avviker med tre, sen sist, fyra. Vid sidan av basrutorna kan man se vilket värde som nästa kort som skall läggas, måste ha.

  • Fyra skräphögar ligger i den högra kolonnen i patiensen. En skräphög kan innehålla ett obegränsat antal kort. Det är inte möjligt att flytta kort mellan skräphögarna. Det enda sättet att ta bort ett kort från skräphögen är att flytta det översta kortet till en av basrutorna i mitten.
Så flyttas korten mellan staplarna
För att flytta ett kort, klicka på kortet och klicka sedan på platsen du ska flytta det till. Följande drag är giltiga:
  • Ett kort kan flyttas överst från kortleken eller en av skräphögarna till en basruta ifall kortet har det värde som krävs.

  • Ett kort kan flyttas från kortleken till en av skräphögarna.

Ha det kul med patiensen.

Lägga Calculation patiens här.

Lägga patiens direkt i mobilen och på surfplatta: Klicka här!