Canfield patiens spelregler

Canfield patiens spelregler

Spela nu:
Canfields saloon online - Gratis canfield solitaire - Canfield patiens kortspel.

Beskrivning
Precis som i Harpan patiens, är målet för Canfields Saloon patiens att flytta alla korten i spelet till basrutor i stigande värde, där byggstaplarna med kort av fallande värde och växlande färger byggs som ett mellansteg. Från en kortlek dras tre kort åt gången. Till skillnad från Harpan, är startkorten i basrutorna inte alltid ett ess. förutom byggstaplarna, är det 13 kort i en reservhög där bara toppkortet är tillgängligt.

Instruktioner
I Canfields Saloon finns det fyra områden på skärmen:

Canfield patiens regler

  • Reservhögen består av 13 kort. Det översta kortet i reservhögen är vänt med bildsidan upp och kan flyttas till en byggstapel eller basruta.

  • Basrutorna finns i höger sida av skärmen. startvärdet på basrutorna avgörs av ett slupvis draget kort som flyttas till den första basrutan. Detta kort bestämmer också grundvärdet för de andra tre basrutorna.

  • Kortleken finns nederst till vänster på skärmen. Tre kort från kortleken vänds och placeras till höger om kortleken. Det översta av dessa tre kan flyttas till en basruta eller en byggstapel. Klickar du på kortleken så vänds ytterligare tre kort. När det inte finns fler kort i kortleken så vänds den och börjar om på nytt.

  • Byggstaplar finns nederst i högra hörnet av skärmen. varje stapel innehåller inledningsvis ett slumpvis utvalt kort. Ett kort kan placeras överst på en byggstapel om det har en annan färg och ett värde som är ett mindre än stapelns yttersta kort. hela byggstaplar kan läggas ihop och därefter lämna en tom plats, medans delar av en byggstapel inte kan flyttas. Bara kort från reservhögen kan läggas på en tom plats. ifall reservhögen är förbrukad så kan ett kort flyttas från kortleken till en tom plats.
Så flyttas korten mellan staplarna
För att flytta ett kort, klicka på kortet och klicka sedan på platsen dit det skall flyttas. följande drag är giltiga:
  • Ett kort kan flyttas från reservhögen, kortleken eller överst från en byggstapel till basrutorna om kortets färg är det samma som på grundplatsen och kortet har samma startvärde som basrutorna, eller ett mer än kortet som är överst i högen. (ess placeras på kung på basrutorna)

  • Ett kort från reservhögen eller kortleken kan flyttas överst i en byggstapel om kortet har en annan färg och är ett värde mindre än det kort som ligger överst i stapeln. (kungar kan placeras på ess)

  • Ett kort från reservhögen kan placeras i en tom byggstapel. om reservhögen är tom, kan ett kort från kortleken läggas i en tom byggstapel

  • En hel byggstapel kan flyttas överst till en annan byggstapel

  • Kort flyttas automatiskt till basrutorna ifrån byggstaplarna, om kort som kan placeras över detta kort redan finns i basrutorna

Ha det kul med Canfields Saloon!

Lägga canfield patiens här.

Lägga patiens direkt i mobilen och på surfplatta: Klicka här!