Beleaguered Castle patiens spelregler

Belaguered Castle spelregler

Spela nu:
Lägga Belaguered Castle patiens - Castle Solitaire online - Castle kortspel gratis.

Beskrivning
Målet med Belaguered Castle Patiens är att eliminera "väggen" - staplarna på sidorna - genom att flytta innehållet till färgstaplarna i mitten. Belaguered Castle kan ses som "kungens patiens utan fria platser", bortsett från att kungarna inte behöver ha varierande färg i staplarna och att essen redan är flyttade till färgstaplarna vid patiensens start.

Instruktioner
I Belaguered Castle Patiens finns två typer av staplar på skärmen:

Belaguered Castle patiens

  • Det är fyra byggstaplar (eller väggen) på vänster och höger sida. En byggstapel kan godta ett kort förutsatt att kortet har ett värde som är ett mindre än värdet av kortet som ligger överst i stapeln. En tom byggstapel kan godta kort överst från en annan byggstapel.

  • Färgstaplarna finns i mitten av skärmen och innehåller vid start de fyra essen. Färgstaplarna kan ta emot kort som ligger överst i byggstaplarna om de har samma färg och ett värde som är ett mer än det kort som ligger i färgstapeln.
Så flyttas korten
Om du vill flytta ett kort, klicka på kortet och klicka därefter på platsen dit kortet skall flyttas. Följande drag är giltiga:
  • Ett kort som ligger överst i en byggstapeln kan flyttas till motsvarande färgstapel ifall kortets värde är ett mer än det översta kortet i färgstapeln. (Kung har värde 13, drottning 12, knekt 11 och ess har värde 1)

  • Översta kortet i en byggstapel kan flyttas till en tom byggstapel.

  • Ett kort kan flyttas från en byggstapel till en annan om kortet som ligger överst i byggstapeln dit kortet skall, har ett värde som är ett mer än kortet som flyttas.
Ha det kul med patiensen!

Lägga Belaguered Castle patiens här.

Lägga patiens direkt i mobilen och på surfplatta: Klicka här!