La Belle Lucie patiens spelregler

La Belle Lucie spelregler

Spela nu:
Lägga La Belle Lucie patiens - La Belle Lucie Solitaire - Lägga patiens online.

Beskrivning
La Belle Lucie/La Belle Louise är en otroligt svår patiens med enkla regler som kräver mycket taktik och tur för att de ska gå att lösa. En "merci" är tillåten per spel.


Instruktioner
I La Belle Lucie patiens finns det tre områden på skärmen:

Online La Belle Lucie patiens

  • Byggstaplarna. Det är 18 byggstaplar indelade i två rader. De första 17 staplarna innehåller inledningsvis tre kort, och den sista stapeln innehåller ett kort. I byggstaplarna kan det läggas kort i sjunkande värde med samma färg. När ett kort är flyttat mellan två byggstaplar kan det sedan endast flyttas till en basruta. Därför bör man vara försiktig när man flyttar kort för att vara säker på att det översta kortet i byggstapeln inte behövs, då det blir otillgängligt när ett kort är lagt över det. Alla kort, förutom det översta kortet, kan alltså inte flyttas förrän korten ovanför är flyttat till en basruta. Tomma byggstaplar tar inte emot något kort om man inte ändrat inställningarna så att kungar kan placeras i tomma områden.

  • Basrutorna. De fyra basrutorna hittar du på vänstra sidan av skärmen. På basrutorna kan du lägga kort av samma färg i stigande värde. Samtidigt som förflyttning av kort mellan byggstaplar kräver en noggrann planering så kan kort flyttas till en basruta utan problem. Kort flyttas inte automatiskt till basrutorna om inte inställningarna på patiensen har ändrats.
Så flyttas korten mellan staplar
För att flytta ett kort, klicka på kortet och klicka sedan på platsen dit det skall flyttas.

Redealing
När inga drag är möjliga att göra längre mellan byggstaplarna, så vill ett klick på "redeal-knappen" ta alla korten som är i byggstaplarna och blanda de på nytt. korten läggs sedan i staplar av tre kort, där eventuella kvarvarande kort går in i den sista stapeln. Normalt är det tillåtet att göra två reshuffles, men detta kan ändras i menyns "options".

Mercis
Ett normalt ogiltigt drag, ett så kallat Merci, är tillåtet efter den sista redealen. Efter en sista redeal kan ett kort som ligger under en av de översta i byggstapeln dras ut från en byggstapel och placeras på valfri byggstapel och kan också flyttas direkt till en basruta.

Strategi
Efter att ha startat eller efter re-shuffeling, är det tre olika typer av byggstaplar som kort kan placeras i utan att blockera flera kort.
  • Staplar med bara ett kort i
  • Staplar med kung på toppen
  • Staplar där de översta korten är i en sorterade följd
När alla kort har placerats i staplar som passar in i beskrivningen ovan, vill nästa drag resultera i en blockering av flera kort. Försök bygga stegar längst möjligt i byggstaplarna då det vill resultera i att minst antal byggstaplar blir blockerade. Det kan vara nödvändigt att bygga en kortare stege ibland, om det är möjligt att kort som ingår i stegen kan komma till användning och behövas väldigt snart.

Ha det kul med patiensen!

Spela La Belle Lucie patiens här.

Lägga patiens direkt i mobilen och på surfplatta: Klicka här!