Spindelharpan patiens spelregler

Spindelharpan patiens spelregler

Spela nu:
Lägga spindelharpan patiens - Gratis spindelharpan - Spindelharpan kortspel.

Beskrivning
Spindelharpan är en utmanande och tidskrävande patiens med två kortlekar. Samtidigt som Spindelharpan har den vanliga målsättningen om att arrangera alla korten i färger, så ges inte i denna patiens en stapel som varje färg kan sorteras i. Istället ska färgerna sorteras i lodrätta rader, byggstaplar, och därefter flyttas till skräphögen. Spelet är vunnet när alla kort har flyttats till skräphögen. Staplar i Spindelharpan kan byggas med vilken färg som helst, men flyttas flera kort mellan staplarna måste alla ha samma färg.


Instruktioner
I Spindelharpan finns det tre områden på skärmen.


  • Det är tio byggstaplar i den nedre halvdelen av skärmen. Bara översta kortet i staplarna har framsidan upp. De andra korten vänds när kortet ovanför flyttas. Varje kort kan läggas i en tom byggstapel. Inledningsvis är antallet kort i varje byggstapel sex på de fyra första staplarna och fem på resten.

  • Kortleken Kortleken: Finns i övre vänstra hörnet av skärmen och innehåller de resterande kort som inte finns i byggstaplarna. När det inte är möjligt att göra fler drag i byggstaplarna, gör ett klick på kortleken att det läggs ett extra kort i varje byggstapel.

  • Skräphögen är i från starten tom. Alla tretton kort i en färg kan flyttas till skräphögen om de är sorterade i nedåtgående sekvens från kung till ess. spelet är vunnet när alla fyra färgerna från båda kortlekarna har flyttats till skräphögen.
Så här flyttar du korten mellan staplar
  • Ett kort som ligget överst i en byggstapel kan flyttas till en annan byggstapel om kortet är ett mindre i värde än det kort som ligger överst i den nya byggstapeln. Själva färgen på kortet spelar ingen roll.

  • En naturlig stege är definierad som en stege av kort i en byggstapel, där alla korten har samma färg. En naturlig stege kan flyttas till en annan stapel om kortet på toppen av den stapeln har ett kort som är ett mer i värde än det högsta kortet i den naturliga stegen.

  • Översta kortet i en byggstapel och naturliga stegar kan flyttas till en tom byggstapel.

  • Innehåller en naturlig stege alla tretton korten i en färg så kan de flyttas till skräphögen.
Ha det kul med spelet!

Spela spindelharpan här!

Lägga patiens direkt i mobilen och på surfplatta: Klicka här!