Spiderette patiens spelregler

Spiderette patiens spelregler

Spela nu:
Spiderette patiens online - Gratis spiderette solitaire - Lägga spiderette kortspel.

Beskrivning

Spiderette patiens är ganska lik spindelharpan. I Spiderette används en kortlek istället för två, annars så är reglerna de samma. Även om detta reducerar speltiden, så försvårar det också en seger i patiensen avsevärt.

Instruktioner

I Spiderette finns det tre områden på skärmen

Spiderette patiens

  • Det finns sju byggstaplar i den nedre halvdelen av skärmen. Endast översta kortet i staplarna har framsida upp. De andra korten vänds när korten ovanför tas bort. Varje kort kan också läggas i en tom byggstapel.

  • Kortleken finns i övre vänstra hörnet av skärmen och innehåller de resterande kort som från starten inte finns i byggstaplarna. När det inte finns fler möjliga drag att lägga i byggstaplarna, kommer ett klick på kortleken att lägga ett extra kort i varje byggstapel.

  • Skräphögen är ifrån starten tom. Alla tretton kort i en färg kan flyttas till skräphögen om de är sorterade i nedåtgående stege från kung till ess. Spelet är vunnet när alla fyra färger från kortleken är flyttade till skräphögen.
Så flyttas korten mellan staplar
  • Ett kort som ligger överst i en byggstapel kan flyttas till en annan byggstapel om kortet har ett mindre i värde än det kort som ligger överst i den nya byggstapeln. Själva färgen på kortet spelar ingen roll.

  • En naturlig stege är definierad som en stege av kort i en byggstapel, där alla korten har samma färg. En naturlig stege kan flyttas till en annan stapel om kortet på toppen av den stapeln har ett kort som är ett mer i värde än det högsta kortet i den naturliga stegen.

  • Översta kortet i en byggstapel och naturliga stegar kan flyttas till en tom byggstapel.

  • Innehåller en naturlig stege alla tretton korten i en färg så kan de flyttas till skräphögen.
Ha det kul med spiderette patiensen!

Lägga spiderette patiens här.

Lägga patiens direkt i mobilen och på surfplatta: Klicka här!