Yukon patiens spelregler

Yukon patiens spelregler

Spela nu:
Yukon patiens online - Gratis Yukon solitaire - Spela Yukon kortspel.

Beskrivning
Målet för Yukon patiens är det samma som i Harpan. Sju byggstaplar med ett till sju kort, där bara det yttersta kortet ligger med bildsidan upp. Men istället för att placera de resterande 24 korten i en kortlek, placeras fyra kort med bildsidan upp ovanpå varje stapel, förutom stapeln längst till vänster. Målet med Yukon är att placera alla korten i varje färg på basrutor i stigande värde. Staplar med kort som växlar i färg som har sjunkande värde byggs i nedre halvdelen av skärmen som ett mellansteg. Varje kort med framsidan upp kan placeras på ett kort ytterst på en stapel som har annan färg och ett värde som är ett högre. Ifall ett annat kort än det yttersta kortet flyttas i en stapel, så flyttas alla korten som ligger över det tillsammans med kortet.

Instruktioner


De sju byggstaplarna finns i mitten av skärmen, med fyra basrutor på sidan. När alla korten med framsidan upp i en stapel har tagits bort så vänds kortet under.

Så flyttas korten mellan staplar
För att flytta på ett kort, klicka på kortet och sedan på byggstapeln dit det skall flyttas. Följade drag är giltiga:
  1. Varje kort kan läggas över annat kort i en stapel, om det har annan färg och ett värde som är ett högre än kortet som ligger. Kort som ligger över det kort som flyttas, följer med samtidigt

  2. Ess kan flyttas till sin basruta (det görs automatiskt)

  3. Ett kort som ligger ytterst i en byggstapel kan flyttas till motsvarande basruta om det översta kortets värde på basrutan är ett lägre än värdet på kortet som flyttas. Kung har värde 13, drottning 12, knekt 11 och ess har värde 1

  4. En kung kan flyttas till en tom byggstapel
Ha det kul med patiensen Yukon!

Lägga Yukon patiens här.

Lägga patiens direkt i mobilen och på surfplatta: Klicka här!